top of page

Hva er Naprapati?
Naprapati betyr å korrigere årsak til smerte. Yrket oppstod i 1907 da den amerikanske kiropraktoren Oakley Smith formulerte grunntestene for naprapatien, siden den gang har yrket utviklet seg mye, blant annet på grunn av nyere forskning.
Innenfor naprapatiens behandligssystem er mobilisering, manipulasjon, massasje, muskeltøying, artikulering og triggerpunktbehandling hovedelementene. Disse metodene blir ofte benyttet i kombinasjon for å behandle muskel- og skjelettplager. En naprapat leter alltid etter underliggende årsak til smerte. Det betyr for eksempel at årsaken til hodepine ikke nødvendigvis kommer fra hodet.

 

Behandling og undersøkelse:
Når en pasient kommer til en naprapat for første gang, innledes besøket med en anamnese. For å finne årsaken til pasientens smerter er det viktig å foreta en gjennomgang av pasientens sykdomshistorie og livssituasjon. Deretter foretas det en rekke kliniske tester for å finne årsaken til smerten. Naprapaten stadfester hvilke strukturer som er påvirket og om det foreligger nevrologiske eller sirkulatoriske forstyrrelser. Testene avdekker også eventuelle alvorlige sykdomstilstander, der pasienten oppfordres til å kontakte lege.

Reduser sykefraværet:
Vonde rygger er den vanligste plagen som pasienter søker hjelp for, men naprapater behandler også hodepine, nakkesmerter, muskelspenninger, isjias, idrettsskader med mer. Flere idrettsforbund og bedrifter benytter i dag naprapater til behandling og forebyggende tiltak.

Muskel- og skjelettplager er den vanligste årsaken til sykemelding og uføretrygd. Statistikker viser at over 50% av erstattende sykepengedager utover arbeidsgiverperioden skyldes muskel- og skjelettplager (Rikstrygdeverket).

 

Naprapater kan bidra med:

 • Ergonomisk gjennomgang av arbeidsplassen

 • Finne årsaken til skade/belastningsskader

 • Behandling av belastningsskader

 • Informere om forebyggende tiltak

 

Hva kan Trondheim Naprapati bidra med:

 • Vi tilbyr bedriftsavtaler – skreddersydd etter bedriftens behov

 • Konsultasjon/vurdering

 • Behandling kan utføres i bedriftens lokaler, effektivt – bedriften sparer verdifull tid

 • Forebyggende behandling er lønnsomt, både for store og små bedrifter

 • Reduserer sykefraværet

 • Ivaretar de ansatte – bra for arbeidsmiljøet

 • Prøveperiode etter avtale

 

Naprapaten jobber for en bevegelig kropp uten smerter!

for-bedrifter.png
bottom of page